Méně odpadu a uhlíkové stopy

Vadí vám všudypřítomné odpadky v přírodě nebo neustále plný odpadkový koš? Chtěli byste to změnit a přírodě odlehčit?

Zlepšení máte na dosah ruky.

  • Nakupováním v bezobalovém obchodě ušetříte spoustu obalového materiálu, který nejenže doma nemusíte vyhodit, ale hlavně se tento obalový materiál nemusí vůbec vyrobit.
  • Výsledkem jsou mimo jiné nižší energetické nároky na výrobu či menší spotřeba nerostných surovin.
  • Naše příroda tak bude zase o něco čistějším místem pro život.

Ptáte se ještě, jak zvládneme snížit uhlíkovou stopu? Dokážeme to hned několika způsoby.

  • Největšího snížení uhlíkové stopy dosáhneme tím, že minimalizujeme vzdálenost, kterou jídlo urazí od zemědělce do obchodu a k zákazníkovi. Preferujeme lokálního dodavatele, který podniká co nejblíže k našemu obchodu, a my zase sídlíme co nejblíže  k vám, našim zákazníkům. K nám do obchodu se tedy lehce dostanete  pěšky, na kole, hromadnou dopravou anebo popojedete autem jen kousek.
  • Další krok spočívá v tom, že používáme jen naprosto nezbytné množství obalového materiálu, a to zejména plastového. Plast se vyrábí z ropy a uhlíková stopa vzniká už od počátku těžby této suroviny, přes výrobu až po jeho recyklaci (přičemž spoustu plastů není možné recyklovat) nebo odvezení do spalovny či na skládku.
  • Zdravá a správně obhospodařovaná půda také ve velké míře dokáže snížit podíl uhlíku obsaženého v atmosféře.

K tomu, abychom to dokázali, potřebujeme Vás, zákazníky bezobalových obchodů. Zákazníky, kteří chtějí ovlivnit svět kolem sebe. Kteří chtějí svým dětem předat svět v lepším stavu, než je teď.

Je jen na vás, jak se rozhodnete.

My už jsme se rozhodli.

 

Náš další cíl je vytvářet lokální obchody